ข้อมูลเศรษฐกิจ

ข้อมูลเศรษฐกิจ

. ธนาคารและสถาบันการเงินไม่มี

          . ตู้เอทีเอ็ม (ATM) จำนวน แห่ง

                    .ธนาคารนครหลวง แห่ง .นิคมลำตะคองระหว่าง กม.

                             .ธนาคารกรุงไทย แห่ง .นิคมลำตะคองระหว่าง กม.๑๑

                             .ธนาคารกสิกรไทย แห่ง .นิคมลำตะคองระหว่าง กม.๑๒

                             .ธนาคารไทยพานิชย์ แห่ง .นิคมลำตะคองระหว่าง กม.๑๒

                             .ธนาคารออมสิน แห่ง .นิคมลำตะคองระหว่าง กม.๑๒

                   .ธนาคารกรุงไทย แห่ง .นิคมลำตะคองปั้มน้ำมันปตท

                             .ธนาคารทหารไทย แห่งหน้าศูนย์การสุนัขทหาร .มิตรภาพ

                             .ธนาคารกรุงเทพ แห่ง ข้างตู้ยามหนองสาหร่าย .นิคมลำตะคอง - ระเริง

. โรงงานอุตสาหกรรมจำนวน แห่ง (คนงานตั้งแต่ ๕๑ คนขึ้นไป)

             ชื่อโรงงานเอสเอการ์เม้นท์ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ .หนองสาหร่าย

. โรงแรม/บังกะโล/เกสท์เฮาส์รีสอร์ทจำนวน    แห่ง

. โรงภาพยนตร์ไม่มี

. บริษัท/ห้างหุ้นส่วน แห่ง

. สถานบริการ (ตามกฎหมาย) จำนวน แห่ง (ร้านอาหารน้องใหม่,ร้านอาหารผกาทิพย์) ตั้งอยู่ .นิคมลำตะคองหมู่ที่ .หนองสาหร่าย

. สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ไม่รวมปั๊มลอยแบบมือหมุน) จำนวน แห่ง

                   .ปั้มวิทยชัยบริการ.นิคมลำตะคอง หมู่ .หนองสาหร่าย

                   .ปั้มเรืองอนันต์ชัย .นิคมลำตะคอง หมู่ ๒๑ .หนองสาหร่าย

                   .ปั้มบ้านซับพลู .นิคมลำตะคอง หมู่ .คลองม่วง

                   .ปั้มวิทยบริการบ้านหนองช้างตาย หมู่ ๒๑ .หนองสาหร่าย .นิคมลำตะคอง - ระเริง

. ร้านค้าทอง/ร้านค้าอัญมณีไม่มี

         ๑๐. สนามกอล์ฟกำลังก่อสร้าง (มายโอโซน) หมู่ .คลองม่วง

๑๑. สนามบินพาณิชย์ / ท่าเรือท่องเที่ยวไม่มี

๑๒. ห้างสรรพสินค้าหรือศูนย์การค้าไม่มี